Scroll omlaag

Scroll omhoog

Oproep van de gemeente: Kom meepraten over het afvalbeleid

Momenteel scheiden onze inwoners al heel veel grondstoffen uit hun restafval, denk aan papier, glas en GFT en plastic, metaal/blik en drankpakken en luiers inzameling. We streven echter nog naar meer afvalscheiding, om zo ons steentje bij te dragen aan een circulaire economie (zo weinig mogelijk gebruik van grondstoffen en zoveel als mogelijk hergebruik). Jammer is wel dat we in de grondstoffen (de afzonderlijk aangeboden afval stromen zoals bijv plastic, papier, blik etc.) regelmatig vervuiling aantreffen zoals restafval in de plasticstroom of plastic in het GFT. Hierdoor kunnen we de grondstoffen niet recyclen en niet recyclen kost ons (en uiteraard indirect al onze inwoners) geld. De gemeente Beesel wil daarom graag haar afvalbeleid aanscherpen; enerzijds om de kwaliteit van de grondstoffen te verbeteren, anderzijds om de hoeveelheid restafval te verminderen dan wel om ons serviceniveau te verbeteren. 

Wilt u meedenken over de wijze waarop we dit kunnen bereiken? Dan bent U van harte welkom  op maandag 13 februari a.s. om 19.00 u in het Grescollege. Inloop is vanaf 18.45 u. We informeren u eerst over het hoe en waarom van afvalinzameling en afvalverwerking. Vervolgens gaat u zelf aan de slag met systeemborden om uw eigen afvalinzamelingssysteem te ontwerpen, te ervaren aan welke knoppen gedraaid kan worden en wat hiervan de consequenties zijn. We leggen hierbij de focus op restafval-, Groente-  Fruit- en Tuinafval- en Plastic Metaal (en  blik) en Drankpakken-afval.