Scroll omlaag

Scroll omhoog

Uitnodiging presentatie centrum Offenbeek 23 februari 2021

De gemeente heeft samen met het Kernoverleg Offenbeek opdracht gegeven aan BRO Adviseurs om een visie en een uitvoeringsprogramma op te stellen voor het centrum van Offenbeek.

Deze inrichting lichten wij graag digitaal aan u toe op:

Dinsdag 23 februari 2021 van 19.00 uur tot 20.30 uur

Schetsontwerp

Voor de inrichting is een zogenoemd schetsontwerp gemaakt. Een schetsontwerp is een soort vlekkenplan, waarbij grof alle functies zijn ingetekend. Later werken we dit uit in de exacte bepaling van bijvoorbeeld bomen en ook de soort bomen. Hetzelfde geldt voor parkeerplaatsen en keuze van de straatstenen.

Voor nu gaat het er vooral om dat we niets zijn vergeten. De informatie uit de vorige bijeenkomst, reacties die we van ondernemers en bewoners hebben ontvangen en gesprekken met het Kernoverleg Offenbeek vormen samen de basis voor dit schetsontwerp.

Tijdens de bijeenkomst willen we bij u checken of we alle informatie goed hebben verwerkt. Ook willen wij met u de discussie aangaan over keuzes die we nog moeten maken en hebben we nog vragen aan u:

- Als we het centrum gaan aanpassen, is het plein dan vooral bedoeld om elkaar te ontmoeten of is het plein dan vooral bedoeld om te parkeren?

- We kunnen niet alle acties in één keer uitvoeren. Wat zou u als eerste oppakken: het plein of het park?

- Het kernoverleg en de gemeente hebben veel tijd gestoken in het opstellen van de visie en het schetsontwerp. Nu moeten er acties worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld herplaatsing van het carillon en de inrichting van het park). Dit kunnen we niet alleen. Wilt u hierbij helpen?

Van harte welkom

Helaas is het door Corona niet mogelijk om in een zaaltje bij elkaar komen. Dit vinden we erg jammer. Wachten op betere tijden zorgt voor vertraging waarvan we nu nog niet weten hoeveel. Daarom hebben we besloten de bijeenkomst digitaal te organiseren. Omdat we begrijpen dat digitaal deelnemen niet voor iedereen even gemakkelijk is, hebben we Youfacilitate gevraagd om u (en ons) hierin te ondersteunen.

Wij vragen u om zich uiterlijk donderdag 18 februari 2021 aan te melden bij Kristie van Os via bedrijvenloket@beesel.nl of via 077 207 0207. Dan krijgt u daarna informatie toegezonden over het leggen van de digitale verbinding.

Vragen

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen en toch vragen hebben, dan kunt u die stellen aan:

- Kernoverleg Offenbeek via bestuur@kernoffenbeek.nl;

- Kristie van Os via bedrijvenloket@beesel.nl.

Met het Kernoverleg Offenbeek is afgesproken dat we een verslag van de bijeenkomst zullen verspreiden. Mocht u dit willen ontvangen, dan horen we dat graag van u.

Mede namens het Kernoverleg Offenbeek, hoop ik u dinsdag 23 februari digitaal te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Kristie van Os

Projectleider