Scroll omlaag

Scroll omhoog

Uitvoering schetsontwerp centrum Offenbeek

De gemeente Beesel is samen met het Kernoverleg Offenbeek aan de slag gegaan om de leefbaarheid en levendigheid in het centrum van Offenbeek te verbeteren en te behouden, samen met het verminderen van de winkelleegstand. Een belangrijke ambitie voor het centrum is daarom het versterken van de Offenbeekse identiteit en trots door van het centrum weer een herkenbaar en (be)leefbaar dorpshart te maken. Op 23 februari 2021 was er een digitale bijeenkomst over het schetsontwerp voor het centrum van Offenbeek, waar inwoners van Offenbeek in grote getale aan deelnamen.

Het dorpshart van Offenbeek bestaat uit twee belangrijke locaties: het plein (Kerkplein) en de Offenbekermarkt (park). In de uitwerking lopen we aan tegen twee wensen op het plein: ontmoeten en parkeren. Hoe kunnen we dit combineren? Daarnaast is het niet realistisch om het plein en het park tegelijkertijd op te pakken. Daarom is tijdens de bijeenkomst gevraagd waar de voorkeur naar uitgaat.

- Ontmoeten is een belangrijke functie voor het plein. Daarnaast is er ook behoefte aan parkeren op het plein. Dat kan op gespannen voet staan met elkaar. Waaraan moeten we voorrang geven?

 1. Ontmoeten (28 stemmen)

 2. Parkeren (6 stemmen)

 3. Het is goed zoals het nu is (1 stem)

- Niet alles kan tegelijkertijd, we moeten keuzes maken. Wat moeten we het eerste oppakken?

 1. Kerkplein incl. herplaatsen van het carillon

 2. Verbeteren verkeerssituatie

 3. Park incl. waterberging

In overleg met het KernOverleg Offenbeek is besloten een totaal plan voor het centrum van Offenbeek te maken, inclusief begroting voor het plein, het park, “ontmoeten” en het carillon.

Dilemma

Met de uitkomsten van de bijeenkomst in de hand hebben de gemeente en het Kernoverleg gekeken wat de vervolgstappen moeten zijn. Hierbij kwamen we voor een dilemma te staan over waarmee te starten..

Aan de slag

Ondanks de vele stemmen om met het plein te beginnen zijn er hele goede redenen om met het park te beginnen:

 • Er is noodzaak om de wateroverlast aan te pakken (aanleg van een wadi in het park zal de kans op wateroverlast/waterschade als gevolg van extreme neerslag in de Keulseweg doen afnemen)

 • Er is budget om het park al in 2021 op te pakken

 • Er is snel zichtbaar resultaat te boeken

 • Met de werkzaamheden komt er grond vrij die we elders kunnen gebruiken (vrijkomende grond kunnen we gebruiken voor de aanleg van een grondwal langs het spoor in het plan Oppe Brik)

 • Door de werkzaamheden zijn er veel verkeersbewegingen waardoor eventueel nieuw straatwerk veel te lijden heeft: het is beter om eerst met dit grove grondwerk te beginnen en daarna pas met het straatwerk

 • In het park kunnen we ook invulling geven aan historie, spelen en bewegen

Hoe nu verder

De gemeente en het Kernoverleg werken de komende tijd verder aan de planning en het plan voor het park. Ook komt er meer zicht op het benodigde budget voor de totale aanpak. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u weer via deze weg.

Verslag bijeenkomst 23 februari 2021

Het verslag van de digitale bijeenkomst is breed verspreid en is in te zien op deze site, onder Project Herinrichting.